Actueel

Divosa Benchmark Statushouders

Aantal werkende statushouders daalt en niet alleen door coronacrisis

Door de coronacrisis stokt de groei van het aandeel statushouders met werk. In de eerste helft van 2020 werkt 29,1% van de statushouders die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen. Eind 2019 was dat nog 30,5%. Maar al vóór de coronacrisis vlakte de groei af. Dit blijkt uit de Divosa Benchmark Statushouders.

De groei van het aantal werkende statushouders stagneert al in de herfst van 2019 en zet vervolgens - dus al vóór de coronacrisis in maart 2020 - om in een daling van 1,4%. Vooral bij de mensen die 2014 en 2015 een verblijfsstatus kregen neemt het aandeel werkenden af.

Naar de Factsheet statushouders: werk, onderwijs en inburgeringDivosa Benchmark Werk & Inkomen

In 2020 groeide het aantal mensen in de bijstand, maar minder dan verwacht

Voor het eerst in een aantal jaar nam het aantal mensen in de bijstand in 2020 landelijk gezien toe met 3,4%. Het aantal mensen dat de bijstand instroomde steeg met 31% ten opzichte van 2019. Ook stroomde ruim een kwart minder mensen uit de bijstand dan in 2019. De stijging van het aantal mensen in de bijstand is lager dan verwacht. Het is de vraag of deze trend in 2021 doorzet, zeker als de overheid de coronasteunmaatregelen gaat afbouwen.

Lees de Divosa Benchmark jaarrapportage 2020 op de website van Divosa.

Een moment a.u.b.