Actueel


 

Stoomcursus benchmarkplatform Statushouders en Inburgering

Ben je lid van de Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering en wil je snel en goed leren benchmarken? Meld je dan aan voor de online stoomcursus op 17 mei van 13.00 tot 14.30 uur. In anderhalf uur leer je hoe het platform werkt en welke mogelijkheden het platform biedt.

Wanneer: vrijdag 17 mei
Tijd: 13:00 - 14:30
Vorm: digitaal (online)

 


 

Benchlearnbijeenkomst Armoede en Schulden: Preventie van armoede en schulden, hoe dan?

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zeker voor armoede en schulden. Maar hoe voorkom je als gemeente armoede en schulden onder inwoners? In de online benchlearnbijeenkomst ‘Preventie van armoede en schulden, hoe dan?’ op donderdag 20 juni gaan we op zoek naar antwoorden.

De volgende vragen staan centraal:

Zijn inspanningen op het gebied van preventie effectief?
Wat kunnen we leren van gemeenten die de afgelopen jaren extra op preventie hebben ingezet?
Hoe pakken zij preventie van armoede en schulden binnen het sociaal domein aan en wat kost dit?
Welke voorbeelden van projecten zijn er, wat levert het op en hoe zie of meet je dat inwoners er profijt van hebben?
Hoe bereik je de juiste inwoners en bijzondere doelgroepen?

Laat je inspireren door goede voorbeelden en meld je nu aan voor deze benchlearnbijeenkomst van de Divosa Benchmark Armoede & Schulden!

Let op: deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor deelnemers aan de Divosa Benchmark Armoede & Schulden.

Wanneer: donderdag 20 juni 2024
Tijd: 12:00 tot 13:30
Vorm: digitaal (online)

 


 

Verslag Divosa benchlearn bijeenkomst over de Vangnetregeling

Op dinsdag 19 maart vond de online Benchlearn bijeenkomst Werk en Inkomen ‘Benchmarkgegevens en Vangnetuitkering’ plaats. Er waren in totaal twintig deelnemers aanwezig. Frank van der Plas, secretaris van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet, leidde het onderwerp in en lichtte toe wat de Vangnetuitkering precies inhoudt. Andries Terpstra, adviseur bij Stimulansz gaf een toelichting op hoe de macrobudgetten BUIG tot stand komen en op de verdeling hiervan naar individuele gemeenten en de verschillen in verdeelsystematiek naar gemeentegrootte. Lees hier het verslag met de belangrijkste tips en conclusies terug.


 

Jaarrapportage 2022: Substantiële stijging aanvragen minimaregelingen, meer huishoudens met laag inkomen krijgen ondersteuning

Gemeenten hebben in 2022 substantieel meer huishoudens inkomensondersteuning geboden dan in 2021. Het aantal aanvragen per 10.000 inwoners is gestegen van 742 in 2021 naar 912 aanvragen in 2022. Door de uitkering van de energietoeslag hebben gemeenten beduidend meer geld uitgegeven aan bijzondere bijstand. Voor andere gemeentelijke inkomensondersteunende maatregelen zijn de uitgaven in 2022 vergelijkbaar met 2021. Dat blijkt uit cijfers van deelnemende gemeenten aan de Divosa Benchmark Armoede & Schulden, een samenwerking van Divosa, Stimulansz en BMC.
Lees hier het volledige artikel.

Jaarkaart Benchmark Armoede & Schulden

In de infographic Hoe zetten gemeenten minimaregelingen in? staan de zes belangrijkste jaarcijfers uit de Divosa Benchmark Armoede & Schulden. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens over 2022 van 62 gemeenten. Bekijk de infographic hier.


 

Verslag Divosa Benchmark Festival 2023

Op vrijdag 29 september 2023 vond het tweede Divosa Benchmark Festival plaats. Dit jaar stond het verhaal áchter de cijfers centraal. 

Erkende sprekers uit de wetenschap en de praktijk boden nieuwe inzichten over de rijke wereld van het sociaal domein. Ook kon er worden deelgenomen aan verschillende workshops.

Lees hier het verslag van de plenaire bijeenkomst en de verschillende workshops, en bekijk de foto's voor een impressie van de bijeenkomst.Jaarrapportage Divosa Benchmark Werk & Inkomen 2022

Daling bijstandsvolume zet onverminderd door in 2022

April 2023

In 2022 daalde het bijstandsbestand met 6,7% ten opzichte van eind 2021. Daarmee zet de daling van het bijstandsvolume, die al voor de coronaperiode was ingezet, in 2022 verder door; in de afgelopen tien jaar was het aantal mensen in de bijstand niet eerder zo laag. Zowel het instroompercentage van 22% als het uitstroompercentage van 26% lagen in 2022 lager dan in voorgaande jaren. Minder dynamiek in in- en uitstroom geeft gemeenten de mogelijkheid om in te zetten op bijstandsgerechtigden die langdurig in de bijstand verblijven. Hun aandeel neemt alleen maar toe. Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2022 van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen.

Lees het volledige bericht op divosa.nl of ga meteen naar de Jaarrapportage 2022
 


 

Substantiële stijging aanvragen en ondersteuning aan gezinnen met laag inkomen

November 2022

Gemeenten hebben huishoudens met een laag inkomen in 2021 op jaarbasis gemiddeld met bijna 876 euro ondersteund. Dat is een substantiële stijging ten opzichte van het jaar ervoor: in 2020 bedroeg de ondersteuning gemiddeld 755 euro. Ook het aantal aanvragen per 10.000 inwoners stijgt, van 574 in 2020 naar 742 aanvragen in 2021. Dat blijkt uit cijfers van de Divosa Benchmark Armoede & Schulden.

In de infographic Hoe zetten gemeenten minimaregelingen in? (pdf, 117 kB) staan de zes belangrijkste jaarcijfers uit de Divosa Benchmark Armoede & Schulden. De cijfers geven de gemiddelden weer in Nederland in 2021.

Lees het volledige bericht op divosa.nl


 

Verslag Divosa Benchmark Festival

‘We moeten op een andere manier gaan uitvoeren’

November 2022

Welke kansen liggen er op de gebieden ‘werk en inkomen’, ‘armoede en schulden’ en ‘statushouders en inburgering’? Wat kunnen gemeenten leren van onderzoek en cijfers uit de Divosa Benchmarks? Hoe zijn de verschillende benchmarks met elkaar verbonden? Deze én andere vragen kwamen op 11 november 2022 aan bod tijdens het eerste Divosa Benchmark Festival in het Divosa Clubhuis in Utrecht. De organisatie was in handen van Divosa, BMC en Stimulansz.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, voorzitter van het KWI Menno Fenger en sociaal ondernemer Martine van Ommeren verzorgden de presentaties in het plenaire deel van het festival. Uiteenlopende onderwerpen zoals (verlies van) vertrouwen in de overheid, veranderprocessen en de invloed van genen op het succes van interventies, passeerden de revue.

Lees het verslag op divosa.nl


 

Divosa Benchmark Statushouders

Factsheet statushouders: rapportage werk, inburgering en onderwijs 2021

Oktober 2022

33% van de inburgeringsplichtige statushouders die sinds 2014 in Nederland zijn, is eind 2021 aan het werk. Dat is het hoogste aandeel ooit in de afgelopen vier jaar. De inburgering van deze groep stagneert: het percentage met een inburgeringsdiploma loopt niet veel meer op en er zijn steeds meer ontheffingen. Dat blijkt uit cijfers van de Divosa Benchmark Statushouders, waar ruim 180 gemeenten aan meedoen.

Statushouders zijn asielmigranten die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De groep inburgeringsplichtige statushouders die tussen 2014 en 2021 naar Nederland kwam, is door Divosa, BMC en Stimulansz in beeld gebracht in de Divosa Benchmark Statushouders. In deze factsheet vind je de resultaten.

Lees de factsheet op divosa.nl


 

Divosa Benchmark Statushouders

Factsheet gezinsmigranten: rapportage werk, inburgering en onderwijs 2021

Oktober 2022

Sinds 1 januari 2022 hebben gemeenten weer een rol bij de inburgering van statushouders én andere inburgeringsplichtige migranten. Die andere inburgeringsplichte migranten zijn vooral gezinsmigranten: niet-Nederlandse migranten die naar Nederland verhuizen om hier bij hun partner te kunnen zijn. Ook kan het gaan om kinderen die bij hun ouders gaan wonen. Daarnaast is er nog een klein aantal inburgeringsplichtige ‘overige migranten’, bestaande uit imams, rabbijnen, kloosterlingen en vreemdelingen met een niet-tijdelijke humanitaire status.

De factsheet gezinsmigranten: rapportage werk, inburgering en onderwijs 2021gaat over de inburgeringsplichtige gezins- en overige migranten en rapporteert over werk, inburgering en onderwijs. Deze informatie helpt gemeenten op weg om zicht te krijgen op de groep die zij de komende jaren gaan begeleiden.

Lees de factsheet op divosa.nl


 

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

 

Cijfers over beroepsklasse en opleiding toegevoegd aan de Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2022 nog krapper is dan aan het eind van 2021. Krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Maar in hoeverre sluiten de openstaande vacatures aan bij de werkervaring en het opleidingsniveau van bijstandsgerechtigden? De Divosa Benchmark Werk & Inkomen bevat nu gegevens over beroepsklasse en opleidingsniveau van bijstandsgerechtigden op gemeenteniveau. Deelnemende gemeenten kunnen hun cijfers inzien op het benchmarkplatform.

Lees verder op divosa.nlDivosa Benchmark Werk & Inkomen

Jaarrapportage 2021: Minder mensen in bijstand, hoge uitstroom naar werk

In 2021 daalde het aantal mensen in de bijstand. Tegenover een instroom van 24,6% stond een uitstroom van 28,5%, wat resulteerde in een gemiddelde daling van 2,4% over 2021. De vrees dat door de coronacrisis meer mensen in de bijstand zouden instromen, is ongegrond gebleken. Want ondanks de lockdown in de eerste maanden van 2021 herstelde de arbeidsmarkt zich krachtig. Daar deed ook een nieuwe lockdown in december vanwege de omikronvariant niets aan af. Dat blijkt uit de jaarrapportage Divosa Benchmark Werk & Inkomen 2021.

Lees de Divosa Benchmark Jaarrapportage 2021 op de website van Divosa.Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Nieuwe publicatie over in-, uit- en herinstroom bijstand 2016 - 2021 beschikbaar: Vooral jongeren, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond stroomden afgelopen vijf jaar bijstand in

In de afgelopen vijf jaar stroomden gemiddeld minder mensen in de bijstand. Dit ondanks dat er in 2020 na jaren van daling weer sprake was van een stijging van het aantal mensen in de bijstand. Jongeren, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond waren de afgelopen vijf jaar het sterkst vertegenwoordigd bij de instroom in de bijstand. Mensen ouder dan 45 stroomden relatief minder vaak uit. Dat blijkt uit de publicatie In-, uit- en herinstroom bijstand 2016 - 2021 van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen, een initiatief van Divosa, BMC en Stimulansz.

Lees verder op divosa.nlDivosa Benchmark Armoede & Schulden

Jaarkaart 2020: Gemeenten zetten minder minimaregelingen in door corona, maar verwachten een stijging

Gemeenten hebben huishoudens met een laag inkomen gemiddeld met bijna €755 per jaar ondersteund in 2020. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2019. Met deze ondersteuning kunnen de gezinnen bijvoorbeeld meedoen aan sport en cultuur. Ook kunnen zij daarmee onverwachte noodzakelijke kosten betalen en hebben zij toegang tot betaalbare zorg. Dat blijkt uit cijfers over 2020 van de Divosa Benchmark Armoede & Schulden.

In de infographic Hoe zetten gemeenten minimaregelingen in? staan de zes belangrijkste jaarcijfers uit de Divosa Benchmark Armoede en Schulden. De cijfers geven de gemiddelden weer in Nederland.

Lees verder op divosa.nlDivosa Benchmark Statushouders

Factsheet statushouders: rapportage werk, onderwijs en inburgering eerste helft 2021

Meer statushouders volgen onderwijs en starten ook sneller met een opleiding na het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit cijfers van 176 gemeenten die meedoen aan de Divosa Benchmark Statushouders, over de periode tot de zomer van 2021. 17% van de volwassen statushouders in deze gemeenten volgt een opleiding.

Vooral onder vrouwen groeit het aantal studenten. Onder de nieuwe Wet inburgering wordt verwacht dat een kwart van de statushouders de onderwijsroute zal gaan volgen.

Lees de Factsheet statushouders: rapportage werk, onderwijs en inburgering eerste helft 2021

Een moment a.u.b.