Actueel

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Cijfers over beroepsklasse en opleiding toegevoegd aan de Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2022 nog krapper is dan aan het eind van 2021. Krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Maar in hoeverre sluiten de openstaande vacatures aan bij de werkervaring en het opleidingsniveau van bijstandsgerechtigden? De Divosa Benchmark Werk & Inkomen bevat nu gegevens over beroepsklasse en opleidingsniveau van bijstandsgerechtigden op gemeenteniveau. Deelnemende gemeenten kunnen hun cijfers inzien op het benchmarkplatform.

Lees verder op divosa.nlDivosa Benchmark Werk & Inkomen

Jaarrapportage 2021: Minder mensen in bijstand, hoge uitstroom naar werk

In 2021 daalde het aantal mensen in de bijstand. Tegenover een instroom van 24,6% stond een uitstroom van 28,5%, wat resulteerde in een gemiddelde daling van 2,4% over 2021. De vrees dat door de coronacrisis meer mensen in de bijstand zouden instromen, is ongegrond gebleken. Want ondanks de lockdown in de eerste maanden van 2021 herstelde de arbeidsmarkt zich krachtig. Daar deed ook een nieuwe lockdown in december vanwege de omikronvariant niets aan af. Dat blijkt uit de jaarrapportage Divosa Benchmark Werk & Inkomen 2021.

Lees de Divosa Benchmark Jaarrapportage 2021 op de website van Divosa.Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Nieuwe publicatie over in-, uit- en herinstroom bijstand 2016 - 2021 beschikbaar: Vooral jongeren, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond stroomden afgelopen vijf jaar bijstand in

In de afgelopen vijf jaar stroomden gemiddeld minder mensen in de bijstand. Dit ondanks dat er in 2020 na jaren van daling weer sprake was van een stijging van het aantal mensen in de bijstand. Jongeren, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond waren de afgelopen vijf jaar het sterkst vertegenwoordigd bij de instroom in de bijstand. Mensen ouder dan 45 stroomden relatief minder vaak uit. Dat blijkt uit de publicatie In-, uit- en herinstroom bijstand 2016 - 2021 van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen, een initiatief van Divosa, BMC en Stimulansz.

Lees verder op divosa.nlDivosa Benchmark Armoede & Schulden

Jaarkaart 2020: Gemeenten zetten minder minimaregelingen in door corona, maar verwachten een stijging

Gemeenten hebben huishoudens met een laag inkomen gemiddeld met bijna €755 per jaar ondersteund in 2020. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2019. Met deze ondersteuning kunnen de gezinnen bijvoorbeeld meedoen aan sport en cultuur. Ook kunnen zij daarmee onverwachte noodzakelijke kosten betalen en hebben zij toegang tot betaalbare zorg. Dat blijkt uit cijfers over 2020 van de Divosa Benchmark Armoede & Schulden.

In de infographic Hoe zetten gemeenten minimaregelingen in? staan de zes belangrijkste jaarcijfers uit de Divosa Benchmark Armoede en Schulden. De cijfers geven de gemiddelden weer in Nederland.

Lees verder op divosa.nlDivosa Benchmark Statushouders

Factsheet statushouders: rapportage werk, onderwijs en inburgering eerste helft 2021

Meer statushouders volgen onderwijs en starten ook sneller met een opleiding na het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit cijfers van 176 gemeenten die meedoen aan de Divosa Benchmark Statushouders, over de periode tot de zomer van 2021. 17% van de volwassen statushouders in deze gemeenten volgt een opleiding.

Vooral onder vrouwen groeit het aantal studenten. Onder de nieuwe Wet inburgering wordt verwacht dat een kwart van de statushouders de onderwijsroute zal gaan volgen.

Lees de Factsheet statushouders: rapportage werk, onderwijs en inburgering eerste helft 2021

Een moment a.u.b.