Inschrijven Divosa Benchmark

Meedoen?

Neem direct contact op met

Angid Pons voor Werk & Inkomen

angidpons@bmc.nl
06 - 27 04 79 14

Anna van der Schors voor Armoede & Schulden

aschors@divosa.nl
06 - 47 98 22 01

Anneke Boven voor Statushouders & Inburgering

aboven@divosa.nl
06 - 53 18 08 25

De Divosa Benchmark geeft het meest volledige en actuele beeld van de uitvoeringspraktijk en ondersteunt gemeenten om een lerende organisatie te worden.

Tarieven Divosa Benchmark Werk & Inkomen 2023

Tarieven Werk & Inkomen 2023 Basis Basis + Verdiepend
  Je krijgt: Je krijgt: Basis + ...
 

Vergelijken op:

Achtergrondgegevens
Volume, in- en uitstroom
Budgetten
Prijs van de uitkering

 

En:

Elke maand rapporten downloaden
Zelf referentiegroepen kiezen
Corona-dashboard & rapport

Vergelijken op:

Participatie/Re-integratie
Handhaving
Incasso
Bijzondere bijstand
Bedrijfsvoering
Wsw

En:

24/7 online benchmarken

Benchlearnen:

2 kringbijeenkomsten met andere gemeenten
Individueel adviesgesprek

Tarieven voor gemeente

€ 890 plus € 0,0239 per inwoner per kalenderjaar*

€ 2.677 plus € 0,0478 per inwoner per kalenderjaar*

Tarieven voor samenwerkingsverband 2 gemeenten

€ 1.335 plus € 0,0239 per inwoner per kalenderjaar*

€ 4.015,50 plus € 0,0478 per inwoner per kalenderjaar*

Tarieven voor samenwerkingsverband 3 of meer gemeenten € 1.780 plus € 0,0239 per inwoner per kalenderjaar* € 5.354 plus € 0,0478 per inwoner per kalenderjaar*

Lees meer over de benchmark Werk & Inkomen

 

Tarieven Divosa Benchmark Armoede & Schulden 2023

Tarieven Armoede & Schulden 2023
Tarieven voor gemeente

€ 1.539 plus € 0,0224 per inwoner per kalenderjaar*

Tarieven voor samenwerkingsverband 2 gemeenten

€ 2.308,50 plus € 0,0224 per inwoner per kalenderjaar*

Tarieven voor samenwerkingsverband 3 of meer gemeenten € 3.078 plus € 0,0224 per inwoner per kalenderjaar*

 

Tarieven Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering 2023

Tarieven Statushouders 2023
Tarieven voor gemeente

€ 1.539 plus € 0,0213 per inwoner per kalenderjaar*

Tarieven voor samenwerkingsverband 2 gemeenten

€ 2.308,50 plus € 0,0213 per inwoner per kalenderjaar*

Tarieven voor samenwerkingsverband 3 of meer gemeenten € 3.078 plus € 0,0213 per inwoner per kalenderjaar*

 

Aanmelden

Aanmeldformulier Divosa Benchmark Werk & Inkomen 2023 (Word-bestand)

Aanmeldformulier Divosa Benchmark Armoede & Schulden 2023 (Word-bestand)

Aanmeldformulier Divosa Benchmark Statushouders & Inburgering 2023 (Word-bestand)

* Voor het aantal inwoners gaan we uit van CBS-gegevens van het kalenderjaar ervoor. Inwoneraantallen van een samenwerkingsverband baseren we op het totale aantal inwoners in het verzorgingsgebied van het samenwerkingsverband. Wil je de exacte prijs voor uw gemeente weten, neem dan contact met ons op.

Alle genoemde bedragen zijn per kalenderjaar, exclusief 21% btw en onder voorbehoud van wijzigingen.

Een moment a.u.b.