Benchmark Werk & Inkomen

Meer weten of meedoen?

Neem contact op met Angid Pons

Angid Pons

06 27 04 79 14
angidpons@bmc.nl

of Frans Kuiper

Frans Kuiper

06 83 17 17 87
Frans.Kuiper@stimulansz.nl

Vergelijk met de Divosa Benchmark Werk & Inkomen op in- en uitstroom, re-integratie, participatie, handhaving en financiën met meer dan 220 gemeenten.

 • Gegevensaanlevering bijna volledig geautomatiseerd
 • Elke maand actuele gegevens 
 • Veel aandacht voor het verhaal achter de cijfers

De benchmark is opgebouwd uit twee modules. 

Basismodule 

Met de basismodule kunt u meten en vergelijken op:

 • Volume-ontwikkeling bijstand, in- en uitstroom en redenen uitstroom
 • Budgetten, prijs van de uitkering en uitgaven bijzondere bijstand

Elke maand kunt u rapporten downloaden en uw organisatie vergelijken op niveau van gemeentegrootteklasse, provincie, corop arbeidsmarktregio en het landelijk (benchmark)gemiddelde.

Voorbeeld van het online dashboard van waaruit verdiepende overzichten worden getoond.


Verdiepende module (meest gekozen)

Bovenop de basismodule kunt u de verdiepende module afnemen. Hiermee kunt u extra meten en vergelijken op:

 • Herinstroom, bijstandsaanvragen en doorlooptijden
 • Samenstelling bestand
 • Re-integratie en participatie (parttime werk, arbeidsontheffing, tegenprestatie, loonkostensubsidie)
 • Wsw, handhaving, debiteuren
 • Bijzondere bijstand
 • Bedrijfsvoering (dit is op basis van een vragenlijst)

Op basis van deze gegevens kunt u zelf 24/7 analyses en vergelijkingen maken.

Benchlearnen

In de verdiepende module ligt de focus op benchlearnen: het verhaal achter de cijfers. Jaarlijks worden er twee (thema)bijeenkomsten georganiseerd waarin u samen met andere gemeenten in gesprek gaat om uw resultaten te duiden. Ook krijgt u een individueel adviesgesprek. 

Lees verder

Wie kunnen meedoen?

De Divosa Benchmark Werk & Inkomen is bedoeld voor gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en gemeenten die gefuseerd zijn met sw-bedrijven.
 

Een moment a.u.b.